Honung

bivaror.se

Vår biodling har vi i Västra Eneby i Kinda kommun. Vi har ca 30 st bisamhällen fördelade på 5 bigårdar. Det är bigårdar i skog och jordbrukslandskap samt i ängsmark.

Den första skattningen görs på försommaren, honungen är ljus och len, den är mest gjord av ängens och skogens blommor.

Bisamhällena skattas sedan flera gånger under sommaren och honungen blir lite olika beroende på vad som blommar i binas närhet. Den sista skattningen sker till hösten och den honungen är mörk och mustig- då har bina använt ljungblommor som är de sista som blommar runt oss.